Rapport

Zon op dak

Een manier van duurzame elektriciteitsopwekking is het plaatsen van zonnepanelen op woningen (‘zon op dak’). In de afgelopen dertig jaar is de toepassing ervan flink uitgebreid. Momenteel zijn er één miljoen huizen met panelen op het dak of aan de gevel. De SP vraagt zich af welke mogelijkheden er zijn om Zon op Dak, waartegen minder weerstand is, te stimuleren. Specifiek is gekozen om het onderzoek te richten op particuliere woningeigenaren.

In deze notitie hebben wij in kaart gebracht:

  • Hoeveel energie in potentie opgewekt kan worden via zon-pv op Nederlandse woningdaken en specifiek op koopwoningen
  • Welke regelingen er momenteel zijn om toepassing ervan te stimuleren
  • Welke mogelijke resterende belemmeringen zijn er voor de ontwikkeling van zon op dak bij huishoudens

Met welk (aanvullend) beleid zon op dak verder gestimuleerd kan worden en tegen welke meerkosten.

Auteurs