Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
De milieukosten van catering in een ziekenhuis. Berekening van externe kosten van een jaar lang catering
september 2022
Lees meer
Externe kosten in de catering. Concrete tips voor cateringcontracten
juni 2022
Lees meer
Handreiking monitoring en contractuele borging MVI. Advies voor overheden om het monitoren en contractueel borgen van MVI beter te organiseren
oktober 2021
Lees meer
Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 – Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen
februari 2021
Lees meer
Kennisnotities Circulair Zuid-Holland over Microplastics, Circulaire Zonnepanelen en Natuurlijke reststromen en Biobased bouwen
februari 2021
Lees meer
Top 10 milieubelasting gemiddelde Nederlandse consument – update
December 2020
Lees meer
Naar een verduurzaming van kunstgras. Welke voorwaarden in subsidieregelingen SPUK en BOSA?
September 2020
Lees meer
CO2-beprijzing als onderdeel van een duurzame organisatie. ‘Toepassingsgebied Provincies’
April 2020
Lees meer
Evaluatie Plan van Aanpak MVI 2015-2020
April 2020
Lees meer
CO2-beprijzing bij inkopen en aanbesteden door provincies. Met focus op catering, meubilair en textiel
Maart 2020
Lees meer