Methode

Duurzame Stad – Energietransitie

Al vele jaren adviseren wij gemeenten, corporaties, netbeheerders en andere organisaties over complexe vraagstukken in de gebouwde omgeving. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en beleid. We vertalen technische kennis en landelijk beleid naar lokale oplossingen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

 

Wat kan CE Delft voor u doen?

Duurzame warmte

Op het gebied van het verduurzamen van de warmtevoorziening onderzoekt en adviseert CE Delft over de mogelijkheden die er zijn, van gebouw tot gebied. Van individueel tot collectief. Van techniek tot kosten en beleid. Adviseurs van CE Delft hebben een goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

 

Lokale energietransitie

CE Delft adviseert gemeenten en provincies over het opstellen van een effectief pakket aan maatregelen in hun energie- en duurzaamheidsbeleid. Zo ondersteunen wij bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën en de Transitievisies Warmte.

 

Gebouwde omgeving nationaal beleid

Met het oog op een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 zullen gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven aan de slag gaan. Binnen dit thema staat de vraag voorop welke nationale beleidsinstrumenten de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving het best kunnen stimuleren.

Elektriciteit en infra

De energietransitie vereist verregaande veranderingen in de hele energieketen. CE Delft biedt technisch, economisch en beleidsadvies voor de verduurzaming over de volledige breedte van deze keten.

Duurzame bedrijventerreinen

De verduurzaming van bedrijventerreinen kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen van de gebouwde omgeving. We helpen gemeenten, provincies en de bedrijven bijvoorbeeld met het maken van een routekaart naar een klimaatneutraal bedrijventerrein.

Doorrekening lokaal klimaatbeleid

Steeds meer gemeenten vragen CE Delft om de toekomstige effecten van hun klimaatbeleid door te rekenen. Op nationaal niveau wordt daarvoor de klimaat- en energieverkenning (KEV) gebruikt. CE Delft heeft voor lokale overheden een methode ontwikkeld zodat gemeenten de te verwachte effectiviteit van klimaatmaatregelen in beeld krijgen. Dit geeft gemeenten de kans om hun beleid bij te sturen om de lokale CO2-reductie te realiseren.

Beleidsevaluaties en rekenkameronderzoeken

Is het energie- en duurzaamheidsbeleid de afgelopen jaren effectief geweest? Door middel van een evaluatie krijgt u het antwoord. Dit soort evaluaties voeren wij uit voor zowel overheden als voor rekenkamers van de gemeenten.

Landbouw en landgebruik

Glastuinbouw en de gebouwde omgeving kunnen veel synergie behalen door samen de warmtetransitie op te pakken. Wij helpen gemeenten, provincies, Rijk en agrarische organisaties bij het verduurzamen van glastuinbouw. Door middel van monitoring, gecombineerde warmteplannen met de gebouwde omgeving en adviezen over wetten, regels en subsidies.

Energiearmoede

Het aantal huishoudens met energiearmoede is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Als we de energietransitie slim inrichten, kunnen klimaatdoelen en het tegengaan van energiearmoede hand in hand gaan.