Thema

Duurzame Steden

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team Duurzame Steden in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld is. We willen die kennis en ervaring de komende jaren zo inzetten dat veel steden gebruik kunnen maken van die kennis en ervaring.

We hebben onze kennis gebundeld in de vijf sectoren uit het Klimaatakkoord en verrijkt met thema’s die relevant zijn voor lokale overheden.

Ieder kwartaal brengen we u met de Nieuwsbrief Duurzame Steden op de hoogte van nieuwe produkten en diensten, waar u binnen uw gemeente mee aan de slag kan. Lees de recente nieuwsbrief.

 

 

Gebouwde omgeving pictogram
gebouwde omgeving
Energievoorziening pictogram
Energie-infra
Duurzame stedelijke mobiliteit pictogram
stedelijke mobiliteit
Circulaire economie pictogram
duurzaam inkopen/circulariteit
Duurzame industrie pictogram
industrie
landbouw landgebruik
monitoring klimaatbeleid
energiearmoede
duurzame bedrijventerreinen

Rapporten over ‘Duurzame Steden

Effecten CO2-Prestatieladder bij gemeenten
juni 2022
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Duurzame Steden