Thema

Energievoorziening

De energietransitie vereist verregaande veranderingen in de energievoorziening. CE Delft adviseert opdrachtgevers op basis van gedegen inhoudelijke kennis over de energietransitie, opgebouwd door decennialange ervaring. De overstap naar hernieuwbare bronnen heeft immers grote gevolgen voor de hele energieketen.

Speerpunten

  • Omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen
  • Aanpassingen energie-infrastructuur
  • Flexibiliteit en systeemintegratie
  • Afhankelijkheden vraag en hernieuwbare opwek
  • Beleids- en maatschappelijke consequenties

Wat kan CE Delft voor u doen?

Advies energieketens

CE Delft heeft diepgaande kennis van de technische mogelijkheden van de hele energieketens: opwek, flex, infrastructuur en vraag. Ons advies heeft oog voor technische, economische en maatschappelijke aspecten en helpt klanten om effectieve beleidsinstrumenten te ontwikkelen.

Scenario's, modellen en tools

We zijn sterk in scenario-ontwikkeling en kunnen als geen ander kwantitatief inzicht bieden in de kansen en belemmeringen die bij de transitie een rol spelen. Onze analyse ondersteunen we met tools en modellen voor gedegen expertise van de brede effecten van de transitie. Lees meer

CEGRID

CEGRID vertaalt toekomstscenario’s voor de energievoorziening (met daarin energiebesparing, zon-pv, elektrische voertuigen, warmtepompen, opslag, etc.) naar effecten op het elektriciteitsnet. Lees meer

Rapporten over ‘Energievoorziening

Prosumer scenarios for the EU and other PROSEU results
april 2021
Lees meer
Klimaatcrisis Beleid Team (KBT)
april 2021
Lees meer
Regionale Energiestrategieën Noord-Holland
april 2021
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Energievoorziening