Beleidsonderzoek

Onze onderzoekers kunnen wetenschappelijke kennis snel bruikbaar maken voor overheid en bedrijfsleven. We verschaffen inzicht in kosten, mogelijkheden, effecten van diverse milieumaatregelen en milieubeleid. Ons onderzoek geeft antwoord op vragen, zoals: wat zijn de milieueffecten en/of de externe kosten van verschillende activiteiten? En: welke technieken en maatregelen zijn mogelijk om deze milieueffecten te verminderen, wat kosten ze en wat leveren ze precies op? 

Beleidsadvies

We adviseren opdrachtgevers en maken milieu-effecten inzichtelijk. We combineren hierbij technische en economische kennis met ervaring en inzicht in bedrijfs- en maatschappelijke processen (veranderingskennis). We kunnen zowel lange-termijnoplossingen als direct toepasbare adviezen aandragen. Onze consultants zijn gespecialiseerd in strategisch beleidsadvies op directieniveau voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ze combineren kennis van veranderingsprocessen met inhoudelijke kennis voor de specifieke situatie van de opdrachtgever.

Strategisch advies

CE Delft draagt bij aan veranderingen van het milieubeleid. Dat vereist professionaliteit, creativiteit én de durf om problemen onorthodox te benaderen. CE Delft is goed ingevoerd in de inhoudelijke thema's en in de relevante beleidsnetwerken van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Door onze aanpak en helicopterview is CE Delft ook in staat om vastgeroeste discussies open te breken. Ons strategisch advies geeft antwoord op vragen zoals: welke visie leidt tot een duurzame samenleving? Hoe kan ik me als bedrijf pro-actief opstellen en tegelijk mijn economische belangen goed behartigen? En: hoe maak ik als overheid mijn beleid op een specifiek milieuterrein transparanter en effectiever, zodat het draagvlak voldoende stevig wordt?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Rooijers