Thema

Grondstofketens

CE Delft analyseert de milieueffecten van grondstoffen, producten en afvalstromen en helpt om deze milieubelasting stap voor stap te verlagen. 

Voor een analyse van dmilieueffecten van grondstoffen, producten en afvalstromen gebruiken we de levenscyclusanalyses. We werken voor overheden, bedrijven en ngo’sCE Delft heeft uitgebreide ervaring om verpakkingen milieukundig te vergelijken. We voeren LCA-studies uit naar plastic en recycling. Met name chemische recycling van plastic onderzoeken we zeer regelmatig. Op dit punt helpen we overheden bij vormgeven van beleid. We zijn nauw betrokken bij de bepaling van de impacts van statiegeld. 

Speerpunten

  • Milieukundige en economische benadering van grondstoffen en materialen
  • Kennis van circulaire concepten
  • Kennis van belangrijke grondstofsectoren (metaal, bouw, beton, kunststof, chemie, verpakking en afval)
  • Chemische recycling van kunststoffen

Wat kan CE Delft voor u doen?

Onderzoek en advies over ketenmanagement

Wij brengen grondstofketens milieukundig in kaart en geven advies over het verbeteren van de duurzaamheid over de gehele keten.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Een LCA-studie biedt inzicht in de milieu-impact van een product of dienst, van grondstofwinning, productieprocessen, transport en gebruik tot en met verwerking na afdanking. We kunnen producten vergelijken of de milieueffecten van een hele branche in kaart brengen.

Lees meer

LCA-tools

CE Delft ontwikkelt regelmatig interactieve LCA-tools die de milieu-impact van (uw) producten berekenen. Deze LCA-tools maken een eenvoudige en objectieve vergelijking mogelijk waardoor onze tools veel gebruikt worden door inkopers bij aanbestedingen (lees meer) en door producenten die producten willen vergelijken. Lees hier meer over LCA’s.

Interactieve verbeterprocessen

CE Delft begeleidt regelmatig brainstorms voor verbeterplannen en denkt mee hoe beleid kan worden aangepast om de duurzaamheidstransitie te versnellen.

Rapporten over ‘Grondstofketens

Risico en effecten verminderde leveringszekerheid bouwmaterialen. Beton, bitumen, klei, staal, zink
december 2023
Lees meer
Naar duurzame producten met de principes van circulariteit
september 2023
Lees meer
Methaan uit niet-biogene (afval)stromen? Een verkenning van potentieel, milieueffecten en beleid
juli 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Grondstofketens