Thema

Energie internationaal

Het thema Energie internationaal is gericht op de internationale transitie naar een duurzame energievoorziening. We richten ons daarbij met name op het Europese energie- en klimaatbeleid. Dat is de drijvende kracht achter veel van de nationale beleidsontwikkelingen, maar ook van de strategische beslissingen en investeringen van marktpartijen.

Op dit thema werkt CE Delft aan de Europese beleidsontwikkelingen voor opdrachtgevers, zoals de Europese Commissie, het Europese Milieuagentschap (de EEA) en ngo’s. Wij ondersteunen daarnaast ook nationale overheden en bedrijven met onderzoek en advies over Europese beleidsontwikkelingen.

Europese regelgeving stelt doelen, normen en randvoorwaarden voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot. Bovendien worden de energie-infrastructuren van de lidstaten in Noordwest-Europa steeds meer aan elkaar gekoppeld. Het Europese energie- en klimaatbeleid is volop in ontwikkeling: het huidige beleid voor de periode tot 2030 moet worden geïmplementeerd, terwijl er voorstellen liggen voor aanscherping van de energie- en klimaatdoelen van de EU.

Met onze gedegen kennis, ervaring en netwerk in het Europese energieveld ondersteunen wij zowel Europese als nationale opdrachtgevers. Wij werken daarbij samen met experts op andere thema’s van CE Delft, zoals industrie, mobiliteit, of milieueconomie.

Speerpunten

  • De effecten van de EU Green Deal op het energie- en klimaatbeleid voor de verschillende sectoren
  • De omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen
  • De aanpassing van de (internationale) infrastructuur voor elektriciteit, warmte, gassen en transportbrandstoffen
  • Energiebesparing bij eindgebruikers (huishoudens, bedrijven, industrie) en in de energieproductieketen
  • De mogelijke bijdrage van prosumers in de Europese energievoorziening

Wat kan CE Delft voor u doen?

Advies internationaal energiebeleid

CE Delft verbindt kennis van nationaal en Europees beleid met technische expertise van de energiemarkten. Wij analyseren en vergelijken verschillende Europese beleidsopties en maken toekomstscenario’s voor de verduurzaming van specifieke sectoren binnen Europa.

Prosumers

Het Prosumers-model laat zien wat in Europa de mogelijke bijdrage is van prosumers (zowel consument als producent) aan de opwekking van decentrale hernieuwbare energie. En het laat zien wat de effecten zijn als hun gebruik meebeweegt met het aanbod van zon- en windenergie (flexibiliteit).

Lees meer

Rapporten over ‘Energie internationaal

4i-TRACTION: Case study: Integrated Infrastructure Planning
juli 2023
Lees meer
4i-TRACTION: Climate policies for the 2020s
juni 2023
Lees meer
EU-Level Technical Guidance On Adapting Buildings To Climate Change
maart 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Energie internationaal