Bodem en ondergrond

De bodem en ondergrond vormen een belangrijke basis voor onze welvaart. Denk aan de landbouw, aan olie- en gaswinning, maar de bodem wordt ook steeds meer gebruikt voor warmte-koudeopslag (wko) of geothermie.
Daarnaast is de bodem een belangrijke leverancier van ecosysteemdiensten die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van mens, milieu en klimaat. Bij de transitie naar een duurzame economie wordt steeds vaker een beroep gedaan op de bodem, bijvoorbeeld voor energiefuncties, zoals de opslag van energiedragers (perslucht, waterstofgas), warmte-infrastructuren, wko, geothermie, maar ook voor opslag van CO2 in de diepe ondergrond. En naast de voedselproductie zal de vruchtbare bodem ook de grondstoffen voor de biobased economy leveren. Daarbij horen ook andere verdien- en financieringsmodellen. En de vraag is hoe deze bodemclaims economisch en maatschappelijk kunnen worden afgewogen.

Expertise

Veel opdrachtgevers kennen ons als adviesbureau op het gebied van energie, transport, milieu en economie. Minder bekend is onze ruime staat van dienst in bodem- en ondergrondprojecten. Van businesscases van warmtenetten, tot maatschappelijke MKBA’s, van LCA's tot milieu-impactanalyses en bodemkundige effecten van de biobased economy

Opdrachtgevers

Technische Commisie Bodem (TCB), Commissie Corbey, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Economische Zaken,Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Regio Drechtsteden, Omgevingsdienst Veluwe.

Artikelen

Is winning van schaliegas wenselijk?
Martijn Blom en Robert Vergeer in Nieuwsbrief Milieu & Economie oktober 2015
Terra incognita: economische waarde van de bodem
Martijn Blom (CE Delft) en Mark in 't Veld (Tauw) in Land+Water, november 2012 – nummer 11 – jaargang 52

Presentaties

Kosten en baten van de ondergrond redeneer, reken en verdien!
Martijn Blom,  community of practice 29 maart 2016.