Methode

CEnergie-model

CE Delft heeft een rekenmodel ontwikkeld, genaamd CEnergie, dat vraag en aanbod van elektriciteit voor een bedrijf of meerdere bedrijven kan modelleren voor verschillende scenario’s. Als input gebruikt CEnergie gegevens over elektriciteitsvraag van bedrijven en informatie over de lokale netsituatie (netcongestiesituatie, beschikbaarheid van alternatieve transportrechten, etc.).

CEnergie bepaalt per uur de optimale samenstelling van energiestromen van energiebronnen naar energie¬vragers. De kracht van CEnergie is dat energievraag flexibel gemodelleerd kan worden. Dit is met name van belang voor het modelleren van situaties met netcongestie en waar een behoorlijk deel van de energievraag bestaat uit laadvraag voor het laden van elektrische voertuigen. Voor elektrische voertuigen geldt dat aan het einde van de laadbeurt de accu gevuld moet zijn. Hierdoor maakt het niet uit als er op bepaalde uren even minder energie beschikbaar is, zolang dit op andere uren dan gecompenseerd kan worden. Deze flexibele laadvraag is belangrijk om afnamecongestie te voorkomen.

Dit plaatje geeft een vermogens profiel uit CEnergie,met flexibele laadvraag. Tijdelijke tekorten (rood) vertalen zich naar een verhoog­de laadvraag op de daaropvolgende uren, waar­door de voertuigaccu’s toch aan het einde van de laadbeurt gevuld zijn.