Rapport

Vervolgonderzoek mitigerende maatregelen

Bij het opladen van elektrische bestel- en vrachtauto’s bij bedrijven kan netcongestie een beperking zijn. Om die reden wordt hard gewerkt aan oplossingen om voertuigen op te laden bij beperkte netcapaciteit. Deze oplossingen zijn mitigerende maatregelen. Hoe effectief en kansrijk deze maatregelen zijn heeft CE Delft in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) onderzocht bij zes concrete praktijkcases. Conclusie: tijdgebonden contracten lijken een belangrijke schakel om meer laadcapaciteit beschikbaar te maken. Verder kunnen batterijen op locatie fungeren als tijdelijke oplossing.

Voor de onderzochte bedrijven is het elektrificeren van de voertuigen vaak essentieel. Dit heeft te maken met aangekondigde zero-emissiezones, de vraag van klanten of eisen bij aanbestedingen. Het elektriciteitsnet is echter steeds vaker ‘vol’ vanwege toenemende elektrificatie. Bij netcongestie kunnen bedrijven (tijdelijk) geen extra transportvermogen aanvragen. Ook is een grotere aansluiting pas mogelijk na netverzwaring. Bedrijven moeten hierdoor soms jaren wachten op de vereiste aansluiting.

Bedrijven kunnen zelf maatregelen nemen. Met deze ‘mitigerende maatregelen’ kunnen zij ondanks een beperkte netaansluiting toch meer elektriciteit gebruiken. De zes belangrijkste mitigerende maatregelen zijn:

  1. Slim laden en slimme laadstrategie
  2. Alternatieve transportrechten (toekomstige maatregel)
  3. Groepscontracten/energiehub (toekomstige maatregel)
  4. Lokale batterij, eventueel met uitbreiding van lokale opwek uit zon en/of wind.
  5. Collectief laadplein
  6. Tijdelijk aggregaat

Zes praktijkvoorbeelden

Voor zes bedrijven is onderzocht welke mitigerende maatregelen bijdragen aan de gewenste situatie. Het rapport brengt de diverse oplossingen in kaart en laat zien hoe je ondanks netcongestie in veel gevallen nog wel kunt elektrificeren.

No regret: slim laden

Door slim laden wordt het beschikbare vermogen dusdanig verdeeld over de voertuigen dat alle voertuigen zijn opgeladen binnen de beschikbare laadtijd. Voor alle bedrijven heeft slim laden een positief effect: het draagt bij aan het tijdig opladen van de voertuigen. Met slim laden vermijd je pieken en ga je niet over je aansluitcapaciteit heen.

Cruciaal: tijdsblokgebonden contracten

Met een tijdsblokgebonden contract kun je meer capaciteit afnemen op uren dat het net minder wordt belast. Op sommige onderstations is gedurende de nacht zo’n 30% restcapaciteit. Juist de transportsector is geschikt voor dergelijke contracten omdat zij vooral ’s nachts laden. De contracten komen officieel in 2025 op de markt, maar zijn waarschijnlijk pas vanaf 2026 breder toepasbaar. De resterende capaciteit wordt via een wachtlijst toegekend. Het is dan ook verstandig om tijdig contact op te nemen met je netbeheerder.

Tijdelijke oplossing: batterij

Uit de cases blijkt een lokale batterij vooral kansrijk als tijdelijke oplossing voor een beperkt aantal elektrische voertuigen, tot het moment dat de netverzwaring is gerealiseerd. Voor het opladen van grotere vloten heeft een batterij te veel beperkingen. Vaak is toch ook een grotere netaansluiting nodig en de investeringen zijn hoog.