Methode

LCA levencyclusanalyse

Een levencyclusanalyse (LCA) van uw product

In opdracht van bedrijven, brancheverenigingen, overheden en maatschappelijke organisaties voert CE Delft milieukundige levencyclusanalyses (LCA) uit. Een LCA-studie biedt inzicht in de milieu-impact van een product of dienst, van grondstofwinning, productieprocessen, transport, gebruik tot en met verwerking na afdanking. Het vergelijken van alternatieven is een ander mogelijk doel van LCA. 

LCA op maat

CE Delft onderscheidt zich in de LCA-markt door de complexiteit van de LCA goed af te stemmen op de vraag van de opdrachtgever. Wilt u een bijvoorbeeld:

  • Intern meer inzicht in uw productketen om gericht verbeteringen door te kunnen voeren
  • Opties voor verduurzaming laten doorrekenen
  • Een milieuprofiel om uw product mee te kunnen promoten
  • Uw product vergelijken met een concurrerend product

Dat kan! We passen de opzet van de studie op uw doelen aan. Voor een algemeen beeld van de milieueffecten van uw product voor intern gebruik kunnen wij een quickscan uitvoeren.

Denk bijvoorbeeld aan hoe transport scoort ten opzichte van het energiegebruik en de afvalfase, of hoe productvarianten scoren ten opzichte van elkaar. Een dergelijke studie wordt snel uitgevoerd en geeft met een bescheiden budget veel inzicht. Als u naar buiten wilt treden met LCA-resultaten voeren we een volledige LCA uit volgens de ISO-14040/44-standaarden. LCA kan zich ook richten op een deel van de productketen. Zo doen wij regelmatig studies naar verwerkroutes van afvalstromen.

LCA en maatschappelijke discussie

LCA kan ingezet worden voor milieu-analyses ten behoeve van lastige maatschappelijke discussies, waarbij er stevige belangen spelen. Hierbij is het mogelijk om te werken met een begeleidingscommissie of een panel en om een wetenschappelijke review te laten uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is onze studie naar de milieueffecten van de Raamovereenkomst Verpakkingen, voor het KiDV.

Internationale standaarden

Onze LCA’s voeren we uit volgens de internationale ISO-standaarden 14040/44. CE Delft heeft ervaring met alle relevante standaarden en kan u adviseren of het werken via standaardisatie voor u relevant is. Wij voeren de volgende type LCA-studies uit:

  • PEF/OEF. Het handboek Product Environmental Footprint (PEF) en Organisational Environmental Footprint (OEF) zijn hard op weg om de nieuwste Europese LCA-standaard te worden.
  • SBK Bepalingsmethode, voor opname van het milieuprofiel van uw product in de Nationale Milieudatabase of het opstellen van een MRPI-blad.
  • Ketenanalyses ten behoeve van de CO2 Prestatieladder
  • Ketenanalyses ten behoeve van het MJA-convenant
  • Standaarden van de GRI en de WBCSD

Daarnaast zijn wij goed bekend met richtlijnen zoals het Greenhouse Gas Protocol en PAS2050, die onder andere aanvullende eisen stellen voor het uitvoeren van LCA voor biotische producten.

Verbeteradvies

De analyse van het milieuprofiel van uw product is vaak een eerste stap in een verbeterproces.  Wij combineren een LCA-studie vaak met een verbeteradvies, op basis van de resultaten en gesprekken met deskundigen uit verschillende hoeken van uw bedrijf.

Een overzicht van een aantal studies die wij hebben uitgevoerd vindt u hier.