Natural gas in the transport sector in EU MS - Tax level and consumption

Het doel van deze studie was om een overzicht te geven van de hoogte van brandstofaccijnzen en BTW-tarieven voor aardgas in transport per lidstaat en voor Zwitserland en Noorwegen. De studie, in opdracht van Transport & Environment, biedt inzicht in de verschillen tussen aardgas/groen gas (CNG/LNG) en fossiele diesel en benzine.  

Projectleider

Anouk van Grinsven

Natural gas in transport sector EU MS Tax level consumtion

Auteurs CE

Anouk van Grinsven
Thijs Scholten

Delft, januari 2017