Rapport

Aansluiten op warmtenetten. Handreiking

Het aansluiten op een warmtenet is een van de mogelijkheden om woningen te verduurzamen. In opdracht van Aedes heeft CE Delft de handreiking Aansluiten op warmtenetten geschreven. Deze publicatie maakt woningcorporaties wegwijs in het traject om bestaande woningen aan te sluiten op een warmtenet.

De handreiking beschrijft de keuze voor een CO2-neutrale warmtevoorziening en de afwegingen die een corporatie daarbij kan maken. Ook het warmtenet zelf komt aan bod. Wat is de techniek? Wat zijn de kosten en hoe zijn die verdeeld tussen de partijen? In vier factsheets zijn de belangen en randvoorwaarden van de verschillende betrokken partijen uitgewerkt.

Hoe ziet vervolgens het proces eruit als partijen aan de slag gaan met het aanleggen van een warmtenet? Wat zijn de verschillende typen projecten en welke juridische aspecten spelen een rol? In afzonderlijke documenten zijn voor corporaties voorbeelden gemaakt van de Samenwerkingsovereenkomst en de Exploitatieovereenkomst.

Lessen uit de praktijk
De handreiking beschrijft verder vijf casussen waar corporaties woningen hebben aangesloten op een warmtenet. Op basis van de hieruit te trekken lessen, is te lezen hoe het proces eruit kan zien wanneer bestaande woningen worden aangesloten op een nieuw of bestaand net.

Het bijbehorende Stappenplan biedt corporaties schematisch inzicht in:

  1. Keuze warmteoptie: wanneer is een warmtenet de beste optie voor de woningen in deze wijk
  2. Haalbaarheid onderzoeken
  3. Uitvoering.

Auteurs

Co-auteurs

Roozbeh Nikdel (Atriensis) en Marco de Boer (VBTM Advocaten)