Rapport

Achtergrondgegevens Milieu-afvalscan (MASC) voor Sita

Met het apart houden en recycling van afval is een behoorlijke klimaatwinst te realiseren. Dat blijkt uit de ‘SITA CO2-scan’, die CE Delft voor afvalinzamelaar en -verwerker SITA heeft ontwikkeld. De scan laat bedrijven eenvoudig zien hoe ze door meer afvalstromen gescheiden af te leveren aan SITA klimaatvoordeel kunnen boeken. Bijzonder aan het instrument is de mogelijkheid om afvalverwerking op bedrijfsniveau te vertalen naar CO2-uitstoot. Zo wordt voor bedrijven inzichtelijk hoe de scheiding van hun afval bijdraagt aan een vermindering van de CO2-uitstoot. De tool bevat behoorlijk wat basisgegevens zodat ook zonder gedetailleerde afvalregistratie een goede inschatting te maken is. Bovendien biedt de SITA CO2-scan de mogelijkheid de gegevens om te rekenen naar een besparing in gereden autokilometers. SITA accountmanagers gebruiken de tool als een aanvullend communicatiemiddel richting hun klanten.

Voor meer informatie over de CO2-afvalscan en het achtergrondrapport kunt u terecht bij SITA Nederland.  www.sita.nl

Meer over