Rapport

Air pollution and energy efficiency

Dit onderzoek, dat als input zal dienen voor de IMO’s langetermijnvisie m.b.t. verduurzaming van de zeevaart, beoordeelt strategieën en maatregelen die potentieel kunnen worden ingezet om de energie-efficiëntie van schepen te verhogen en nadelige effecten voor de menselijke gezondheid en milieukwaliteit in en om havengebieden te verminderen.
Het onderzoek is vooral gericht op het aanwijzen van:

  • bestaande, effectieve saneringsmaatregelen en instrumenten om havenemissies te verminderen;
  • drivers en barriers met betrekking tot maatregelen om de emissies van schepen aan de kade te verminderen;
  • mogelijke instrumenten (waaronder stimuleringsmaatregelen) en best practices om emissies te verminderen en de operationele efficiëntie van schepen in de haven te optimaliseren.

Deze studie is uitgevoerd in samenwerking met Starcrest Consulting Group en Civic Exchange.