Rapport

Ambitie 2030. Visie op de verduurzaming van het Zeeuwse industrieel logistieke complex met concrete doelen

Ambitie 2030 is een visie op een duurzame toekomst voor het Zeeuwse industrieel logistieke complex. Hierin komen ambities van milieubeweging, bedrijven en overheid samen met concrete doelstellingen op het gebied van:

  • Economie
  • Lucht en waterkwaliteit
  • Transport en verbindingen
  • Ruimte voor natuur
  • Circulair en biobased
  • Klimaatverandering en energie

Voor alle thema’s zijn een aantal concrete key performance indicators vastgesteld die het mogelijk maken de ontwikkelingen goed te volgen. CE Delft heeft het proces van onderhandeling en het opstellen van het convenant inhoudelijk begeleid.

De afspraken zijn ook in dit filmpje toegelicht:

Auteurs