Rapport

An inventory of measures for internalising external costs in transport

Deze studie geeft een overzicht van alle bestaande prijsinstrumenten in verkeer en vervoer. Daarmee helpt deze studie de Europese Commissie met de evaluatie van bestaand prijsbeleid in het licht van Artikel 11.4 van de herziene Eurovignet-richtlijn.
Deze studie omvat alle bestaande prijsinstrumenten in alle vervoerswijzen in alle EU-lidstaten. Daarnaast bevat het onder andere gegevens over de inkomsten en administratieve kosten en een aantal vergelijkingen tussen lidstaten en vervoersmodaliteiten. De meest recente gegevens zijn verzameld: gegevens voor 2010 en waar mogelijk voor 2011. Ook wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met externe en infrastructuurkosten.

Meer over