Rapport

Assistentie voor het Afvalpreventieprogramma Nederland

CE Delft heeft het ministerie van Infrastructuur & Mobiliteit in 2013 geassisteerd bij het opstellen van het nationale afvalpreventieprogramma. CE Delft heeft een belangrijk deel van de cijfermatige onderbouwing geleverd en veel suggesties geleverd voor concrete opties.

Het programma, uitgebracht door het ministerie van I&M heeft drie hoofdpunten om te komen tot minder afval:

  1. Beter ontwerpen: producten zo ontwerpen dat ze goed passen in de circulaire economie
  2. Minder verspillen: verder voorkomen van ontstaan van afval bij productie en conversie in de industrie
  3. Bewuster consumeren: meer hergebruik, kritisch consumeren en meer recycling

Het programma bevat ook veel voorbeelden van lopende initiatieven die kunnen dienen ter inspiratie.