Rapport

Backcasting Den Haag

De gemeente Den Haag heeft CE Delft en ECN gevraagd om een update uit te voeren van de Backcastingsstudie Den Haag, waarbij rekening wordt gehouden met het nieuw vastgelegde CO2-budget, en de nieuwe klimaatdoelstelling uit het klimaatpact dat de partijen uit de Haagse gemeenteraad met elkaar hebben gesloten.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Deze rapportage bevat de resultaten van de tweede fase van dit onderzoek. Een rapportage over de eerste fase is eerder toegezonden aan de gemeente Den Haag (CE Delft, 2017a). In de rapportage die u nu in handen heeft is in beeld gebracht welke maatregelen nodig zijn in welk tempo om binnen de klimaatdoelstellingen van de gemeente Den Haag te blijven. Hierbij is er gekeken naar een viertal scenario’s van doelstellingen. Deze komen voort uit de verschillende CO2-budgetten die Den Haag heeft opgesteld uit de klimaatdoelen van het Parijsakkoord (het beperken van de globale temperatuurstijging tot 1,5°C en maximaal tot 2°C), en de Haagse klimaatambities (klimaatneutraal in 2030 en 2040).