Rapport

Beleid voor grootschalige batterijen en opweknetcongestie

CE Delft heeft voor het ministerie van EZK en RVO onderzoek gedaan naar beleid voor batterijen en opweknetcongestie. Dit is een vervolgstudie op het onderzoek Beleid voor grootschalige batterijen en afnamenetcongestie. In deze studie over opweknetcongestie is onderzoek gedaan naar:

  • De rol van grootschalige batterijen voor opweknetcongestie, oftewel kunnen batterijen opweknetcongestie oplossen?
  • Additionele beleidsmaatregelen voor opweknetcongestie waaronder inpassing in het elektriciteitsnet, ruimtelijke sturing en realisatie van additionele batterijen. In de studie is verdiepend onderzoek gedaan naar een subsidie voor uitgestelde levering middels batterijen bij zon-pv.
  • De rol en potentie van flowbatterijen.

Meer over