Rapport

Beleidsevaluatie Energie-investeringsaftrek 2012-2017

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale faciliteit die energiebesparing bij bedrijven beoogt te realiseren door de marktintroductie te versnellen van innovatieve bedrijfsmiddelen die energie-efficiënter zijn dan de gangbare bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen, zijn opgenomen op de Energielijst. De regeling levert een bijdrage aan de energiebesparingsdoelstellingen voor 2020. Iedere vijf jaren dienen subsidies met een wettelijke grondslag te worden geëvalueerd. Deze evaluatie bestrijkt de periode 2012 tot een groot deel van 2017. De evaluatie EIA 2018 richt zich op de vraag of de EIA de gestelde doelen op een effectieve en efficiënte manier heeft gerealiseerd in de periode 2012 tot en met 2017. Een dergelijk onderzoek kan, naast een verantwoording voor het gevoerde beleid, ook mogelijkheden identificeren om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de EIA in de toekomst te vergroten.

Auteurs