Rapport

Beleidsscenario’s ten behoeve van het advies voor het volgend college – Rotterdam

Om de duurzaamheidsambities van een nieuw college vorm te geven, heeft de gemeente Rotterdam een advies opgesteld voor de uitwerking van de plannen voor de nieuwe collegeperiode. CE Delft heeft de gemeente hierbij ondersteund. CE Delft heeft het bestaande beleid gebundeld en voor verschillende sectoren beleidsopties opgesteld en vertaald naar CO2-impact, economische kosten en effecten op werkgelegenheid en andere duurzaamheidsthema’s.

Aan de hand van deze informatie is voor de vier belangrijkste sectoren in Rotterdam bepaald wat mogelijke CO2-reductie doelen zijn, wat de huidige uitstoot is en wat de uitstoot in 2030 zal zijn, in een scenario met het huidige beleid en in een scenario met aanvullende beleidsinterventies.

Voor alle aanvullende beleidsinterventies hebben we bovendien berekend wat de eindgebruikerskosten zijn en hoeveel budget nodig is om de onrendabele top weg te nemen. Ook hebben we beschreven wat de effecten zijn op het energiesysteem, ruimtelijke impact, werkgelegenheid en andere duurzaamheidsthema’s, zoals een gezonde leefomgeving, klimaatbestendigheid en circulariteit. Een schematisch overzicht van het project staat in de onderstaande figuur.

De combinatie van doorgerekende scenario’s en een beschrijving van de effecten van de interventies geeft de gemeente Rotterdam de gelegenheid om een onderbouwde afweging te maken over de doelen die de gemeente wil stellen, met welke beleidsinterventies ze die doelstelling wil realiseren en hoeveel budget ze daarvoor wil vrijmaken.

De studie is niet openbaar.