Rapport

Beschouwing op de evaluatie programma Duurzaam en Groen

In 2019 heeft CE Delft voor de gemeente Zoetermeer het rapport ‘Duurzaam Zoetermeer: bouwstenen voor het duurzaamheidsprogramma 2019-2022’ opgesteld. Dit rapport heeft aan de basis gestaan van het nieuwe programma ‘Duurzaam en Groen Zoetermeer 2020-2023’. Dit programma is in de zomer van 2022 geëvalueerd. De gemeente Zoetermeer heeft CE Delft gevraagd om mee te lezen en waar nodig de evaluatie op het programmaonderdeel Duurzaam aan te vullen.

CE Delft heeft hierbij gekeken naar opbouw, navolgbaarheid en onderbouwing van de in de evaluatie gedane uitspraken. CE Delft heeft geen controle uitgevoerd op de in deze evaluatie gegeven cijfers. Ook heeft CE Delft niet meegekeken naar de evaluatie van het programmaonderdeel Groen.

Naast de inhoudelijke reacties die CE Delft heeft meegegeven bij conceptversies, en die door Zoetermeer zijn meegenomen in de definitieve versie van de evaluatie, heeft CE Delft een notitie opgesteld. De notitie geeft een korte beschouwing op voorliggende evaluatie en kijkt vooruit naar de opgave voor de gemeente Zoetermeer, en geeft adviezen voor toekomstig beleid.

Op deze pagina vindt u de overige documenten van de evaluatie.