Rapport

Beyond gas. Prospects for two new concepts: Low-Temperature Geothermal and the ‘Minewater’ smart thermal grid

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en TKI Urban Energy hebben CE Delft en IF Technology het potentieel in Nederland onderzocht van twee nieuwe ruimteverwarmingsconcepten: lagetemperatuur geothermische warmte (LTG) en het ‘Mijnwater’ slimme warmtenet met ondergrondse warmteopslag, dat door Mijnwater B.V. in de vroegere mijnstad Heerlen is geïmplementeerd. Beide concepten zijn collectieve varianten van lagetemperatuur- (LT) warmtenetten. Bij LTG wordt geothermische warmte vanuit een diepte van 250-1.250 meter benut. In het Mijnwaterconcept wordt gebruik gemaakt van een LT-warmtewisselingssysteem waarin zowel hitte als koude worden uitgewisseld tussen LT-bronnen (waaronder LTG) en de vraagzijde, met gebruik van buffers om het systeem te optimaliseren.

Auteurs

Co-auteurs

Guus Willemsen, Marc Koenders, Bas de Zwart (IF Technology)