Rapport

Bijmengverplichting groen gas. Ontwerpopties en effectenanalyse

De inzet van groen gas is een kosteneffectieve manier om moeilijk te verduurzamen woningen fossielvrij te maken. Omdat de productie en invoeding van groen gas nog langzaam op stoom komt, heeft het kabinet in het Coalitieakkoord een bijmengverplichting voor groen gas aangekondigd. De bijmengverplichting verplicht gasleveranciers om jaarlijks een bepaald percentage groen gas te leveren aan hun klanten in de gebouwde omgeving, dat oploopt tot 20% van de gasleveringen in 2030. In deze studie heeft CE Delft de haalbaarheid en wenselijkheid van verschillende ontwerpopties onderzocht.

De analyse concludeert dat de verplichtingshoogte uit het coalitieakkoord ambitieus is. Om het gestelde bijmengpercentage te halen zou de markt snel moeten reageren op de introductie van de verplichting. Hiervoor dienen vergunningstrajecten te worden verkort, en zouden innovatieve vergassingstechnieken extra gestimuleerd kunnen worden. De verplichting lijkt nipt haalbaar op basis van in Nederlandse beschikbare biogrondstoffen.

In het rapport is een Engelstalige samenvatting opgenomen.