Rapport

Biodiversity and Land Use

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft CE Delft onderzocht welke indicatoren gebruikt kunnen worden om landgebruik met biodiversiteit te koppelen en hoe goed deze toepasbaar zijn in de beleidsvelden waarin de biodiversiteit een belangrijk onderwerp is.
 
CE Delft selecteerde drie indicatoren voor onderzoek:

  • De Mean Species Abundance indicator (MSA), ontwikkeld in het kader van het TEEB-programma
  • ReCiPe LCA-methodiek
  • De impact op biodiversiteit-indicator die is ontwikkeld door TNO.

Alle drie indicatoren zijn gebaseerd op de afname van biodiversiteit in vergelijking met land in ongerepte toestand, om zo de impact van de verschillende soorten landgebruik op biodiversiteit te beschrijven.
 
Elke indicator heeft zijn sterke punten, beperkingen en specifieke kenmerken.Voor toepassing in het beleid, is de ReCiPe-methodiek de meest geschikte, vooral vanwege de integratie ervan in LCA-methodologie. De waarde van deze methodiek en de twee andere indicatoren kan worden verbeterd door uitbreiding en detaillering van de onderliggende datasets. Het combineren van de verschillende methodologische aspecten van de drie genoemde indicatoren, zou leiden tot de verbetering van hun waarde in het beleid.

Auteurs

Meer over