Rapport

Biofuels on the Dutch market

In opdracht van de Nederlandse milieuorganisatie Natuur & Milieu en drie andere Europese milieuorganisaties publiceerde CE Delft in 2012 de studie ‘Biofuels on the Dutch market – Ranking oil companies in the Netherlands’. In deze studie stelde CE Delft aan de hand van een rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een ranking van brandstoffenleveranciers op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van de biobrandstoffen die deze leveranciers in 2011 bijmengden.  Eind januari 2014 publiceerde de Emissieautoriteit de data over 2012, waarop Natuur & Milieu en Greenpeace CE Delft vroegen om een update van de ranking. Deze studie presenteert deze nieuwe ranking en vergelijkt de uitkomsten van beide jaren.

Van biobrandstoffen uit voedselgewassen naar biobrandstoffen uit afval en residuen

Over het algemeen lijkt de ranking over 2012 erg op de ranking in 2011. Gemiddeld genomen, nam de gemiddelde broeikasgasintensiteit af en in tegenstelling tot vorig jaar presteerden alle biobrandstoffen beter dan de fossiele brandstoffen. Ondanks deze verbeteringen zijn er wel grote verschillen tussen de brandstofleveranciers. Deze verschillen zijn te verklaren door het gebruik van andere type grondstoffen en de hoogte van de verschillende aandelen. In het algemeen namen de aandelen van biobrandstoffen uit voedselgewassen af en de aandelen van biobrandstoffen uit afval en residuen toe. 

Manier van rapporteren
Vanwege de manier van rapporteren door de Nederlandse Emissieautoriteit kunnen de gemiddelde broeikasgasemissies in de praktijk afwijken van de emissies berekend in deze studie. Dit komt door een gebrek aan data: alleen de aandelen van de zeven meest gebruikte biobrandstoffen konden opgenomen worden in de berekeningen. Over het geheel gezien is de transparantie wel verbeterd, omdat van een groter aandeel biobrandstoffen de grondstoffen bekend zijn.

Zie ook de eerdere studie: Biofuels on the Dutch market. Ranking oil companies in the Netherlands