Rapport

Biomethane: bridging for cooperation. Between Denmark and the Netherlands

Hoe kunnen Denemarken en Nederland samenwerken op het gebied van groengas, zoals biogas en waterstof? Dat was de fundamentele vraag op de Royal Business Digital Conference in 2020, waarbij Nederlandse en Deense staatshoofden, topmensen uit het bedrijfsleven en leden van het koninklijk huis bij elkaar kwamen. Over de synergie was men na de conferentie positief. Wat biogas betreft, hebben de Deense ambassade in Nederland, Groen Gas Nederland en Food & Bio Cluster Denmark verdere stappen gezet, die tot dit document hebben geleid.

Dit document vormde de basis voor een seminar bij de Deense ambassade in Den Haag op 5 april 2022. Tijdens dit seminar werden de samenwerkingsmogelijkheden verder verkend.