Rapport

Blue Hydrogen: Beyond the Plant Gate

Om urgente kenniskloven aan te pakken met betrekking tot belangrijke zaken rondom de uitrol van blauwe waterstof heeft het IEAGHG opdracht gegeven voor twee parallelle onderzoeken naar blauw waterstof. Bij deze variant van waterstof wordt CO2 afgevangen en opgeslagen. Het gaat zich hierbij om de volgende onderzoeken:

Hoewel er al bewezen methoden bestaan om waterstof te halen uit organische grondstoffen, zijn de mogelijkheden om waterstof te produceren met olie en producten op oliebasis nog niet volledig in kaart gebracht. Dit zou een aanvulling op en een interessant alternatief voor traditionele waterstofproductie kunnen zijn, die mogelijk ook de prijs van blauwe waterstof zou kunnen verlagen. Daarom heeft het IEAGHG opdracht gegeven voor een onderzoek genaamd Blue Hydrogen – Beyond the Plant Gate. Het doel van dit onderzoek is om een vergelijkende analyse uit te voeren van de verschillende technologieën om waterstof uit olie en grondstoffen op oliebasis te halen (bijv. productie op basis van fossiele brandstoffen en de bijbehorende afvang en opslag van CO2) en van de gevolgen voor toeleveringsketens.

Tegelijkertijd loopt er een tweede onderzoek, genaamd Low-Carbon Hydrogen from Natural Gas: Global Roadmap, dat zich richt op de (milieu)technische en economische gevolgen van waterstofproductie uit aardgas (en de bijbehorende afvang en opslag van CO2). Het doel hiervan is om belangrijke kenniskloven rondom de productie van blauwe waterstof aan te pakken.