Rapport

Bouwen en banen – Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving

Extra investeringen in energiebesparing bij bestaande gebouwen leveren een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie op. Dat is de conclusie uit een studie van SEO Economisch Onderzoek en CE Delft voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Afhankelijk van de besparingsdoelstelling leiden de investeringen van 2,5 tot 4 miljard euro per jaar tot netto werkgelegenheid van 67.000 tot 110.000 arbeidsjaren tot 2020. Het betekent dat vrijwel alle woningen energetisch verbeterd moeten worden. De investeringen leveren nieuwe werkgelegenheid in de bouw en toeleverende industrie, waar op veel fronten nu sprake is van een aanzienlijke vraaguitval. Op dit moment loopt de werkloosheid in de bouw snel op en bedraagt ongeveer 40.000 werkzoekenden.

Een energiebesparing van 2 procent per jaar tot 2020 vraagt extra investeringen van in totaal circa 20 miljard euro. Bij een hoger tempo van energiebesparing (2-procent-plus) moeten alle koopwoningen naar energielabel C en alle huurwoningen naar energielabel B verbouwd worden. Voor die opwaardering is in totaal 33 miljard euro aan extra investeringen nodig.

Tegenover de investeringskosten staan extra jaarlijkse besparingen op de energierekening van Nederlandse huishoudens. Deze kostenbesparingen bedragen € 1 en € 1,5 miljard (in respectievelijk 2% en 2%plus). Afhankelijk van de wijze van financiering kunnen huishoudens als gevolg van de investering in energiebesparing maandelijks geld overhouden.