Rapport

Brabants energiesysteem. Ontwikkelingen richting 2050 en ruimtelijke consequenties

Voor de energietransitie in Brabant is ruimte nodig. Maar die ruimte is schaars. Samen met Generation.Energy heeft CE Delft in opdracht van de provincie Noord-Brabant en Enexis de ruimte die het energiesysteem nodig heeft in beeld gebracht. De focus lag daarbij op de periode 2030-2050. De resultaten van dit onderzoek geven op basis van drie scenario’s inzicht en kennis over de mogelijke ontwikkeling van het Brabantse energiesysteem op lange termijn.

De transitie naar een klimaatneutraal Noord-Brabant zorgt ervoor dat het energiesysteem in Noord-Brabant grote veranderingen zal ondergaan. Hierdoor zal het ruimtebeslag van het energiesysteem fors toenemen richting 2050, mogelijk op andere locaties dan tot nu toe gebruikelijk. De belangrijkste conclusies over de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen van het energiesysteem zijn:

  1. Bij de ruimtelijke verkenning van het toekomstig energiesysteem liggen de uitdagingen ten eerste bij Moerdijk en Geertruidenberg, aangezien hier verschillende ontwikkelingen vanuit het nationale energiesysteem samenkomen. Dat betreft aanlanding van wind op zee, elektriciteitscentrales, industrie en mogelijke import van hernieuwbare brandstoffen.
  2. Ten tweede zijn er uitdagingen bij detail-inpassing op het middenspannings- en laagspanningselektriciteitsnetwerk van kabels en kasten in de stedelijke gebieden van Noord-Brabant. Hiervoor is nader onderzoek op kleinere schaal nodig, waarin naar specifieke tracés gekeken wordt en naar de inpassing in de openbare ruimte of in gebouwen.
  3. Omdat er bij de ruimtelijke inpassing rekening moet worden gehouden met andere ruimtelijke claims en met potentieel lange besluitvormingsprocedures is het belangrijk om direct te starten met ruimtelijke reserveringen voor het energiesysteem, in samenwerking met de netbeheerders. Dit geeft ook de mogelijkheid om in te spelen op andere ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant.