Rapport

Bundeling van geoportalen. Inventarisatie, visie en functioneel ontwerp

De laatste jaren is er steeds meer ruimtelijke informatie beschikbaar gekomen ter ondersteuning van de energietransitie. Diverse partijen bieden ruimtelijke informatie aan in de vorm van kaartlagen in een geoportaal (online atlas). In het kader van het VIVET-programma is onderzocht op welke manier geografische atlassen gebundeld kunnen worden om versnippering tegen te gaan en tegelijkertijd het stelsel toekomstbestendig te maken.

Om aan deze vraag te voldoen, hebben we allereerst de kenmerken onderzocht van acht verschillende atlassen, aan welke gebruikersbehoefte ze wel en niet voldoen en welke governance ze hebben. Vervolgens hebben we een analyse uitgevoerd op hoe en welke atlassen potentieel gebundeld kunnen worden om versnippering tegen te gaan. Tot slot hebben we geïnventariseerd aan welke eisen een dergelijk gebundeld portaal moet voldoen, hoe dit eruit zou kunnen zien en wie dit zou moeten beheren. Alle analyses zijn uitgevoerd op basis van diverse interviews en bijeenkomsten met experts en gebruikers.

De volgende atlassen zijn meegenomen in dit onderzoek: de WarmteAtlas (RVO), Nationale Energie Atlas (RIVM), Analysekaarten (NP RES), Startanalyse (PBL), DEGO (VNG), Wko-tool (RVO), Atlas voor de Regio (PBL), Warmte Transitie Atlas (provincie Zuid-Holland) en het Warmtebronnenregister (provincie Noord-Brabant).