Rapport

Business met biomassa en biobased gas

Duurzame koplopers DSM, AkzoNobel Specialty Chemicals, FrieslandCampina, Cosun, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe hebben o.l.v. CE Delft samen met de Rijksoverheid gekeken naar een slimmere inzet van biomassa. Hoofdconclusie is dat een stimuleringskader dat stuurt op CO2-reductie via zowél grondstoffen als energie, leidt tot businesscases voor de optimale verwaarding van biomassastromen.

Meervoudige verwaarding van biomassa: grondstoffen en energie in één proces
Het slim gebruiken van duurzame biomassa is één van de pijlers van een klimaat neutrale en circulaire  economie. Duurzame biomassa is niet oneindig beschikbaar, zeker niet in het – qua oppervlakte – kleine Nederland. Het is volgens de deelnemende partijen dan ook cruciaal om biomassastromen meervoudig te verwaarden. De bedrijven zien kansen voor innovatieve technieken als bio-raffinage, waste-to-chemicals, vergassing en het herwinnen van mineralen uit dierlijke mest. Bij meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: eerst worden hoogwaardige grondstoffen aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels en binnen hetzelfde proces wordt hernieuwbaar ofwel groen gas gewonnen. Aangezien dit gas hernieuwbare koolstoffen bevat, zijn ook daaruit weer duurzame materialen te maken. Ook kan afval en biomassa worden gebruikt om daaruit nieuwe grondstoffen en producten te maken. Beide routes leiden daarmee tot CO2-reductie.