Rapport

Carbon footprint of unwanted data-use by smartphones. An analysis for the EU

Smartphoneapps verzamelen meer gebruikersdata (ook wel ‘tracking’ genoemd) dan de meeste consumenten zouden willen. Deze ongevraagde dataverzameling brengt niet alleen privacyrisico’s met zich mee, maar heeft ook een CO2-voetafdruk. Voor deze studie, uitgevoerd voor de European Green party, heeft CE Delft onderzocht tot hoeveel CO2-uitstoot deze ongewenste gegevensoverdracht leidt.

In het kader van dit onderzoek hebben we het ongewenst dataverbruik van smartphoneapps als volgt gedefinieerd: de netwerkgegevens (zowel mobiele gegevens als wifi) waarmee data die advertentie- en traceerdiensten van derden (ATS) binnen smartphoneapps verzamelen doorgestuurd worden naar externe servers. Aangezien ongeveer 60% van consumenten aangeeft dat ze tracking door derden uit zouden schakelen, hebben we 60% van de door ATS gebruikte netwerkgegevens als ongewenst gekwalificeerd.

Om de CO2-voetafdruk van ongewenst dataverbruik te bepalen, hebben we de hoeveelheid gebruikte netwerkgegevens gecombineerd met het elektriciteitsverbruik van datanetwerken en de CO2-voetafdruk van elektriciteitsopwekking.

De totale CO2-voetafdruk van dataverbruik door ATS in Europa wordt in deze analyse geschat op 5 tot 14 Mton CO2-equivalent per jaar. De CO2-voetafdruk van ongewenst dataverbruik door ATS komt daarmee uit op 3 tot 8 Mton CO2-equivalent per jaar. Dit is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 0,7 tot 1,8 kolencentrales van 1.000 MW, een Europese stad ter grootte van Turijn of Lissabon of 370.000 à 950.000 Europese burgers.

Om 3 tot 8 Mton aan CO2-uitstoot te compenseren, zouden 160 tot 410 miljoen bomen één jaar lang moeten groeien, of zouden er 60 to 150 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd moeten worden om de gemiddelde elektriciteitsopwekking in Europa op te vangen.

Auteurs