Rapport

CCS ZEEF-studie & de herziening van de methodiek voor EZK

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat subsidiëring van Carbon Capture and Storage (CCS) niet ten koste mag gaan van de ontwikkeling van alternatieve, schone energietechnieken. Daarom is subsidiëring van CCS-projecten via de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gereguleerd. Dat gebeurt onder andere via de zogenoemde zeefmethodiek, waarbij wordt gekeken of er aantoonbare kosteneffectieve alternatieven bestaan voor CCS. Er zijn momenteel acht verschillende categorieën voor technieken die gebruik maken van CCS binnen de SDE++. Als er voor een van deze categorieën kosteneffectieve alternatieven worden geïdentificeerd, dan wordt de betreffende SDE-categorie uitgesloten van subsidie.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft CE Delft opnieuw gekeken naar de methode van de zeef, oftewel het identificeren van eventuele kosteneffectieve alternatieven voor CCS. We presenteren onze herziene zeefmethodiek in het rapport ‘Herziening zeefmethodiek CCS voor SDE++’. Kern van de methode is dat we voor alle industriële processen waarvoor CCS potentieel relevant is, vaststellen welke alternatieve technologieën in beeld zijn en hiervan vervolgens de kosteneffectiviteit berekenen op basis van het Onrendabele Top-model van het PBL.

Vervolgens hebben we onze zeefmethodiek uitgewerkt met het oog op de subsidieronde van 2023. Deze uitwerking is in het rapport ‘Kosteneffectieve alternatieven voor CCS’ te vinden. We concluderen dat er alleen voor het proces van indampen van waterige oplossingen op dit moment een kosteneffectief alternatief voor CCS bestaat, namelijk Mechanical Vapour Recompression (MVR). Omdat de SDE-categorieën die gebruik maken van CCS veel breder zijn dan dit specifieke proces, is het niet mogelijk om een bepaalde SDE-categorie op basis van dit alternatief van subsidie uit te sluiten. Naast MVR hebben we een aantal technieken geïdentificeerd die (nog) niet kosteneffectiever zijn dan CCS, maar wel potentieel veelbelovend, en nader onderzoek waard. Dit zijn de hoge temperatuurwarmtepomp, de boiler op houtsnippers en de elektrische boiler.

Meer over