Rapport

CEGOIA Amsterdam, kansen voor gemeente en corporaties

In opdracht van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) heeft CE Delft met behulp van het CEGOIA-model een aantal scenario’s doorgerekend voor de warmtetransitie van Amsterdam.
Deze scenario’s geven een afbakening van het te verwachten, toekomstige speelveld.

De analyses laten enerzijds zien dat er grote verschillen binnen de stad zijn, als met andere aannames wordt gekeken naar de transitie. Anderzijds zijn er ook duidelijk gebieden, waar ongeacht het scenario, dezelfde invulling van de warmtevoorziening de laagste kosten heeft.

Op hoofdlijnen verschillen de scenario’s in uitkomst voor kosten en energie. Scenario’s met hoge investeringen in de warmteketen (en daarmee hoge jaarlijkse kosten) besparen veel energie. Scenario’s met lage investeringen besparen daarentegen aanzienlijk minder, maar zijn in jaarlijkse kosten wel goedkoper.