Rapport

Circulaire economie: een belangrijk instrument voor CO2-reductie

De mens produceert veel afval en lang niet al dat afval wordt gerecycled. CE Delft heeft berekend dat als 2/3 van het huishoudelijk afval alleen al zou worden gerecycled in plaats van gestort of verbrand, er wereldwijd een afname van zes procent van de uitstoot van broeikasgassen kan worden gerealiseerd. Het onderzoek laat zien dat de circulaire economie in veel gevallen als een effectieve klimaatstrategie kan worden gezien. In een circulaire economie ligt de focus immers op vermindering, hergebruik en recycling van afval.

Meer over