Rapport

Climate analysis Subcoal®

In deze studie wordt de klimaatimpact vergeleken van verwerking van grof restafval uit de papierindustrie via de Subcoal®-route met verbranding van dit afval in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Een eerdere studie van CE Delft heeft aangetoond dat bij de papier/plasticfractie van huishoudelijk afval de Subcoal®-route qua klimaat- en algemeen milieu-impact beter scoort dan verbranding in een AVI. In dit rapport wordt geanalyseerd hoe de klimaatvergelijking tussen de Subcoal®- en WIP-route uitpakt voor grof restafval uit de papierindustrie. Ook in dit geval blijkt de Subcoal®-route een beduidend lagere klimaatimpact dan de AVI-route te hebben. Per ton restafval wordt door de Subcoal®-route 828 kilo CO2 vermeden in vergelijking met een gemiddelde AVI en 545 kilo CO2 vergeleken met een ‘high performance’-AVI. 

Voor de productie van kalk betekent dit dat bij meestoken van 30% Subcoal® (op calorische basis), de CO2-emissie van het productieproces met 17-18% verminderd kan worden.

Meer over