Rapport

CO2-uitstoot 2008-2014 gemeente Delft

In dit rapport worden de tabellen en grafieken met betrekking tot de totale CO2-uitstoot van 2008 tot en met 2014 van het energiegebruik en het verkeer op het grondgebied van de gemeente Delft gepresenteerd. Voor het overzicht van de CO2-uitstoot is net als voor de CO2-emissies in 2011 gebruik gemaakt van de gegevens over het gebruik van energie afkomstig uit de database Energie in beeld (Stedin et al., 2015). Stedin en Energie in beeld werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de verbruiksgegevens in deze database, bijvoorbeeld het indelen van een aansluiting bij ‘particulier’ of ‘zakelijk’. Hierdoor kunnen de verbruiksgegevens op postcode-, buurt-, of gemeenteniveau van een bepaald jaar verschillen van een vorige versie van Energie in beeld. De wijzigingen worden met terugwerkende kracht vanaf 2008 doorgevoerd om ontwikkelingen over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken. Stedin adviseert dan ook om alleen de meest actuele versie van Energie in beeld te gebruiken, ook voor historische gegevens over voorgaande jaren.