Rapport

Database met kosten en effecten circulaire maatregelen

CE Delft heeft een database ontwikkeld met kosten en effecten van circulaire maatregelen. Dit is een eerste stap richting de ontwikkeling van circulaire modellen op basis van concrete circulaire maatregelen, om kosten en effecten van beleidsmaatregelen door te rekenen. De database is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid. In de database zijn (medio maart 2020) 81 studies (53 Nederlandse + 28 buitenlandse) en 466 maatregelen opgenomen. De meeste studies naar maatregelen komen van particuliere onderzoeksinstellingen en ngo’s.

Figuur 1 laat zien welke informatie beschikbaar is in de database.

De database laat zien dat relatief veel informatie bekend is over CO2-reductie, maar dat met name informatie over kosten en materiaalbesparing nu nog vaak ontbreekt in studies.
Met name voor consumptie- en productcategorieën met hoge milieu-impacts en/of die kritieke materialen bevatten, kan het interessant zijn om kostencurves uit te werken, zoals auto’s, textiel, elektronica en meubels. We nodigen partijen dan ook uit om de database aan te vullen als nieuwere studies beschikbaar komen.

Database Kosten en effecten circulaire economie (Excel)