Rapport

De zonnige kant van parkeren. Een inspirerend inzicht in de mogelijkheden die parkeerruimtes bieden voor de opwekking van zonnestroom

Gemeenten en provincies zien de combinatie van zonne-energie met parkeerruimtes (solar carports) als een manier om te kunnen bijdragen aan hun duurzaamheidsambities die voortkomen uit het Klimaatakkoord. Ondanks het voorziene potentieel, zijn er in Nederland nog maar weinig voorbeelden. Het doel van dit onderzoek is om eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden met praktijkvoorbeelden te inspireren om in actie te komen om het potentieel aan zonne-energie te gaan benutten. Tegelijkertijd is het doel de kansen en knelpunten in beeld te brengen zodat er inzicht ontstaat hoe verdere opschaling mogelijk is.

Naast de studie is een artikel verschenen.