Rapport

Denktank Vernieuwing Energiemarkt – Energiemarkt in beweging

De energiemarkt verandert in een rap tempo, en dat zal ook de komende decennia niet anders zijn. De opkomst van hernieuwbare, intermitterende bronnen in Nederland en daarbuiten, de toename van interconnectiviteit met onze buurlanden, de ontwikkeling van opslagcapaciteit voor elektriciteit, van nieuwe technieken in bijvoorbeeld mobiliteit en warmte, dit zijn allemaal ontwikkelingen die een impact hebben op het energieaanbod en -vraag, en daarmee op de energiemarkt. Het doel is om gezamenlijk het denken te verdiepen, de effecten van technische en beleidsmatige ontwikkelingen in te schatten, belangen te benoemen, mogelijke oplossingen qua marktregels te doordenken op bedoelde en onbedoelde effecten, praktijkgericht, maar niet om stelling in te nemen. De zichtlijn is voorbij 2020, tot 2030.