Rapport

Duurzaam inkopen in Den Haag

De gemeente Den Haag is actief met verdere verduurzaming, door aanscherping van het duurzaam inkoopbeleid. De gemeente scoort goed in de landelijke evaluaties van de huidige beperkte set duurzamere inkoopcriteria en heeft CE Delft benaderd om haar bij deze verdere verbetering te ondersteunen. Den Haag wil als eerste stap een beperkt aantal aspecten (met de grootste milieu-impact) van het inkoopportfolio, op orde brengen. CE Delft is gevraagd via een quickscan de onderdelen van het inkoopportfolio te identificeren die de grootste milieu-impact hebben. Vervolgens is een plan van aanpak gemaakt, gericht op het beperken van de milieu-impact door aanpassing van het inkoopbeleid.