Rapport

Duurzaam voedsel voor Den Haag

Stichting Duurzaam Den Haag zocht in opdracht van gemeente Den Haag duidelijkheid over de verduurzaming van het voedsel dat in Den Haag wordt gegeten. Duurzaam Den Haag heeft daarom aan CE Delft gevraagd om de volgende drie punten te onderzoeken:

 • Via welke kanalen krijgen de inwoners van Den Haag hun voedsel toegeleverd?
 • Welke soorten voedsel die in Den Haag worden geconsumeerd veroorzaken de grootste milieudruk?
 • Wat is er nodig om de voedselconsumptie van Den Haag te verduurzamen?

De volgende punten zijn de kernpunten uit dit onderzoek:

 • 70% van het voedsel via supermarkten wordt aangeschaft. Dat is ook in Den Haag het voornaamste aankoopkanaal naast speciaalzaken (12%) en horeca (12%).
 • 85% van de klimaatimpact van ons voedsel wordt veroorzaakt door dierlijke producten (vlees, kaas en zuivel). Het vervangen van (een deel) van onze dierlijke eiwitconsumptie door plantaardige eiwitten (peulvruchten, vleesvervangers, brood, etc.) is de effectiefste manier om de milieu-impact van voedsel te verlagen.
 • Het vermijden van groente uit de met gas verwarmde kas of groente die wordt ingevlogen is de tweede belangrijke optie om te werken aan verduurzaming.
 • Het voorkomen van voedselverlies draagt daarnaast bij aan het verkleinen van de milieu-impact van ons voedsel.

Belangrijkste aanbevelingen voor het verduurzamen van de Haagse voedselconsumptie:

 1. Een eiwittransitieproject samen met de supermarkten om de beoogde transitie van nu voornamelijk dierlijke eiwitconsumptie (60%) te verschuiven naar plantaardige eiwitconsumptie (40% dierlijk, 60% plantaardig in Nederland). Hierbij kan aangesloten worden bij de voornemens die een aantal supermarkten heeft uitgesproken.
 2. Een eiwittransitietraject samen met de lokale horeca.
 3. Trainingen ‘Goed en duurzaam eten met weinig geld’.
 4. De Omgevingswet als kans voor meer ruimte voor lokale voedselinitiatieven.
 5. Een project over externe kosten in de catering (duurzaam voedsel goedkoper, niet duurzaam voedsel duurder).
 6. Een pleidooi met meer gemeenten voor het invoeren van de Ecoscore zoals ontwikkeld in Frankrijk voor producten in de supermarkten.