Rapport

Duurzame energie in de MJA : Knelpunten en Oplossingsrichtingen

Op dit moment zijn er meerdere vraagstukken rondom duurzame energie in de monitoring van de MJA3 die extra aandacht vragen. In dit project worden deze vraagstukken geadresseerd, geanalyseerd en zijn er oplossingsrichtingen voor de toekomstige monitoring geformuleerd.
De volgende onderzoeksvragen zijn in dit project beantwoord:

  1. Op welke punten ontstaan er nu knelpunten?
  2. Welke eenvoudige, consistente en breed toepasbare oplossingsrichtingen zijn er om de knelpunten weg te nemen?
  3. Welke monitoringsmethodieken zijn gangbaar en wat zijn de voor- en nadelen van deze monitoringsmethoden?
  4. Hoe sluiten de oplossingsrichtingen aan bij reeds bestaande monitoringsmethodieken en de huidig MJA-methodiek?