Rapport

Eco-efficiency: van idee tot bruikbaar concept? Literatuur- en casestudie

In 1992 introduceerde een groep bedrijven een nieuw begrip op de vooravond van de conferentie van de United Nations over duurzame ontwikkeling: eco-efficiency. Het was het antwoord aan de maatschappij om te laten zien dat de industrie daadwerkelijk wil bijdragen aan het realiseren van duurzame ontwikkeling.
Voordat het concept eco-efficiency werkelijk bruikbaar en mobiliserend is voor het bedrijfsleven, en aanknopingspunten biedt voor het overheidsbeleid, dient het eerst uitgewerkt te worden.
De voorliggende notitie geeft hiervan een weerslag. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wat maakt eco-efficiency tot een aansprekend begrip en zijn er risico’s?
  • Waarom kiest het ene bedrijf voor voorzichtige incrementele scheden op de korte termijn, terwijl het andere bedrijf kansen zoekt in de aanzet tot fundamentele veranderingen op de lange termijn?
  • Wat voor strategieën zijn er en wat zijn de consequenties voor bedrijven?
  • Wat is het belang van eco-efficiency initiatieven voor andere actoren?
  • Welke indicatoren zijn er voor eco-efficiency?

Meer over