Rapport

Economische radar van de biobased economie in Nederland

De afgelopen jaren is de inzet van biomassa toegenomen als hernieuwbare grondstof voor producten en materialen in de chemie en andere non-food sectoren en voor de opwekking van energie. Deze trend wordt aangeduid als de ontwikkeling van de biobased economy (BBE). 

Monitoringsmethodiek Biobased Economy
CE Delft heeft in opdracht van RVO.NL en de Programmadirectie Biobased Economy van het Ministerie van EZ  een nulmeting van de economische waarde van de BBE in de Nederlandse economie opgesteld.  Hiervoor is het aandeel van hernieuwbare grondstoffen (biobased) voor producten en materialen in de chemie en andere non-food sectoren bepaald. Daarnaast geeft dit rapport ook een eerste nulmeting van de BBE voor de sectoren materialen, energie en chemie. De resultaten zijn gebruikt ten behoeve van de RVO-publicatie ‘Monitoring Biobased Economy in Nederland 2013’.

Enkele resultaten uit het rapport:

  • De omvang van de BBE in Nederland bedraagt € 2,6 tot 3,0 miljard aan toegevoegde waarde in 2011. 
  • Het aandeel biobased van de materialen-, energie- en chemiesectoren gezamenlijk bedraagt ongeveer 0,5 tot 0,6% van de totale Nederlandse economie. 
  • De materialen-, energie- en chemie sector waren samen in 2011 goed voor 29.300 tot 33.400 arbeidsplaatsen (FTE).

Auteurs