Rapport

Een nationale belasting op primair fossiel plastic? Effecten op milieu en economie

Het kabinet heeft als doel om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Eén van de maatregelen die hieraan potentieel kan bijdragen, is een heffing op primair fossiel plastic. Het doel van de heffing is om de productie en het gebruik van primair fossiel plastic te ontmoedigen en het aandeel plastic recyclaat en biobased plastics juist aan te moedigen. In opdracht van het ministerie van I&W heeft CE Delft de effecten van een heffing op milieu en economie in kaart gebracht.