Rapport

Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) presenteert het nationale beleid voor de circulaire economie. Het gaat om ruim 265 beleidsmaatregelen gericht op vermindering, vervanging, hergebruik en hoogwaardige verwerking van materialen en producten. In opdracht van het ministerie van I&W, hebben CE Delft en KplusV de (te verwachten) effecten in beeld gebracht op klimaat, leveringszekerheid, biodiversiteit en overige milieueffecten.

Auteurs